Rymy – Rymowanie – Znajdź rym do każdego słowa.

Co to jest rym? Gdzie znaleźć rymy do wybranego słowa? Jak stosować i dobierać właściwe rymy?

Rym (rymy) – jest to zgodność brzmienia końcowych części wyrazów. Przykładem może tutaj być zestawienie wyrazów słuchawki – drgawki. Bardzo często pojawia się na końcu poszczególnych wersów utworów poetyckich, wierszy, piosenek. Stosuje się go także jako pomoc w zapamiętywaniu np. w regułach chemicznych (“Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody”), ortografii (“-uje się nie kreskuje”), czy też reklamach (“mandarynki dla Pani Halinki”).

Wyróżniamy przede wszystkim rymy żeńskie – wielosylabowe, których akcent przypada na przedostatnią sylabę np. “moda-uroda”,  jaki i rymy męskie akcentowane na ostatnią sylabę, często jednosylabowe np. “dłoń-skroń”. Rymy rzadziej spotykane, akcentowane na trzecią sylabę od końca, nazywane rymami daktylicznymi np. “zakochać – rozszlochać”.

Dodatkowym podziałem jest rozróżnienie rymów dokładnych z identycznymi końcówkami np. szycia-życia oraz niedokładne, których końcówki są jedynie podobne brzmieniowo “piąty-fronty”. W przypadku, gdy rymowane wyrazy są takimi samymi częściami mowy, to nazywają się rymami gramatycznymi np. “wrócę-rzucę” (dwa czasowniki). Rymowanie różnych części mowy nazywane jest rymami niegramatycznymi np. “oczy-toczy” (rzeczownik+czasownik).

Położenie rymujących się wersów także ma swoją klasyfikację. Najczęściej spotykane są wersy rymujące się w następujących po sobie liniach, nazywane parzystymi. Rymami krzyżowymi określa się na przemian rymujące się wersy – pierwszy z trzecim, drugi z czwartym itd.

W ostatnim czasie rymy najczęściej spotykane są w piosenkach lub melodeklamacji muzyki hip-hop lub rap.

Istnieją dodatkowe klasyfikacje rymów, które dokładniej określają zależności pomiędzy rymowanymi wyrazami. Wyróżniamy m.in rymy:

  • bogate: obejmujące kilka głosek np. “męczeństwo – społeczeństwo“;
  • składane: składanie krótszego wyrazu do zrymowania z dłuższym np. “bab ryk – fabryk, panie – na nie“;
  • banalne: tzw. rymy częstochowskie np. “kocham – szlocham, blizna – ojczyzna”;
  • wyszukane: niepospolite zestawienie wyrazów: np. “trytonów – pantalonów, farby – znał by”;
  • Monorym: wszystkie wersy utworu rymują się ze sobą;
  • Pantorym: wszystkie lub prawie wszystkie wyrazy utworu (lub jego fragmentu) rymują się ze sobą;